TOREdad tunnid 7. klassidele

Otepää Gümnaasium ühines 2018/2019. õppeaastal TORE projektiga. Koolitustel osalevad  3 õpilast ja 2 juhendajat. TORE eesmärgiks on toetada õpilast igapäevaselt, arendada õpilase suhtlemisoskust ja -julgust, õpetada tundma ja kontrollima oma tundemaailma, kujundada eneseväljendusoskust, toetada eluterveid väärtusi, aidata olla parem sõber ja klassikaaslane.
TORE tutvustavad tunnid toimusid novembris 7a ja 7b klassile. Seekord õppisime läbi mängude teineteisega koostööd tegema, harjutasime kannatlikkust ja teistega arvestamist. Mängud aitavad klassi luua ühtsemaks. Edaspidi teeme tutvustavaid tunde ka teistele klassidele.

Oleme TOREdad!
Katrin ja RuthKommentaarid