Keskkonnatöörühm

2018/19 õppeaasta

Koosolekute protokollid 
Koosoleku memo 1
Koosoleku memo 2
Koosoleku memo 3
Koosoleku memo 4
Koosoleku memo 5

Keskkonnaülevaatuse küsimustikud 2018/2019 õ-a

Otepää Gümnaasiumi keskkonnapõhimõtted

2019/20 õppeaasta

Koosolekute protokollid
Koosoleku memo 1
Koosoleku memo 2
Koosoleku memo 3
Koosoleku memo 4

K